Kvalitetskontrollerad utbildning

Vet du vilka kurser, leverantörer och lärare som är bäst?
I vår kurskatalog kan du se information på vilka kurser vi kvalitetssäkrar. Kontroll av genomförda utbildningsinsatser sker löpande.

Gå in i Kurskatalogen så får du upp alla kursområden. Sök efter en kurs eller namn på kurstitel.

Vi utvärderar:

  • Lärarens pedagogik och kunskap i ämnet
  • Lärarens presentation, struktur och motivation.
  • Kursmaterial, Kursmiljö, praktiska arrangemang etc.

Vill du boka en kurs eller har frågor kontakta oss.

Välkommen!