Er kompetenspartner

Vi är en leverantörsoberoende part med fokus på tjänster inom kompetensutveckling.
Vi hanterar allt från rådgivning till HR, Managers och Medarbetare, kontakt med leverantörer, logistik kring bokningar, rapportering, fakturor etc.

Vår tjänst kompetenspartner består av:

  • Kartläggning och analys
  • Leverantörskontakter
  • Rådgivning
  • Bokningsadministration
  • Uppföljning och kvalitetssäkring
  • Rapportering (Utförlig statistik och nyckeltal)
  • Centralisering av fakturor
 

Som kund kan du välja helheten eller delar av tjänsten utefter ert behov.

För mer information eller offert kontakta ossinfo@cormery.se eller 08-411 97 00

Välkommen!