Välkommen till KompetensEffekt!


Cormery startade affärsområdet KompetensEffekt för att lokalt fokusera på kompetens genom samverkan!

KompetensEffekt samordnar och koordinerar behovsstyrda utbildningsinsatser just nu i Södertälje, Nykvarn, Trosa, Strängnäs, Eskilstuna samt övrigt närliggande kommuner. Vi tror på kompetens genom samverkan där vårt mål är att stärka konkurrenskraften - för individ och företag.

Vi erbjuder utbildning, workshop, föreläsningar etc. Aktiviteterna är riktade och anpassade utifrån det kompetensbehov som inkommer från företag i regionen.  

Långsiktigt ska samordningen generera i att etablera kontakter mellan lokala och regionala aktörer och på så sätt skapa affärer, utbyta erfarenheter och stärka konkurrenskraften. Vi vill öka tillväxten genom god kompetensförsörjning.

Mer om KompetensEffekt kan du läsa här.
 
Välkommen till en framtid med oss!